Language
Stran 2
O avtorjih
Home
Zasnova
Hologram Europe sestavlja 27 kamnitih stebrov posvečenih državam članicam Evropske Unije, 6 dodatnih kamnov za tiste dežele, ki niso članice, a so del evropske celote in enega litopunkturnega kamna namenjenega Ljubljani, gostiteljici projekta. Namen projekta je, ustvariti arhetipski vzorec Evrope in za vsako deželo odkriti vlogo, kakršno igra znotraj tega vzorca. Vstopajoč v interakcijo z globljimi plastmi bivanja in zavesti, uteleša Hologram Evrope slovenski prispevek k procesu ustvarjanja celovite skupnosti evropskih držav in narodov.
Home
Litopuncture
Metoda s pomočjo katere je nastal Hologram Evrope, je litopunktura, neke vrste akupunktura Zemlje, ki na osnovi resonance deluje znotraj morfogenetskih polj prostora. Ko pride do interakcije na ravni vitalnih sil in zavesti danega prostora (v tem primeru znotraj organizma Evrope), se sproščajo ustvarjalni vzgibi natančno vodeni s pomočjo tako imenovanih "kozmogramov", posebnih znamenj izklesanih na litopunkturnih stebrih.
Galerija zahteva Macromedia Flash. Get Macromedia Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.
Home
Euro
Evropski organizem je zaokrožena celota organizirana vzdolž hrbtenice, ki se vije od Krete prek Srednje Evrope do Islandije. Hrbtenico Evrope si lahko predstavljamo kot energijski kanal, ki Sredozemsko morje povezuje z Atlantskim oceanom. Vzdolž kanala hrbtenice so nanizana energijska polja, ki jih lahko primerjamo s čakrami pri človeškem organizmu. Slovenija leži na občutljivi točki hrbtenice, preden se polje solarnega pleksusa (Srednja Evropa) prevesi na območje spolne čakre (Balkan).
Antični Grki so tako točko imenovali »onfalos«, popek sveta. V primeru Slovenije gre za popek Evrope, za točko kjer se nahaja izvir njene identitete. Severozahodna meja Slovenije dejansko predstavlja edino točko v Evropi, kjer se srečajo tri velike jezikovne skupine; romanska, germanska in slovanska. Namen geopunkturnega kroga Hologram Evrope je udejaniti omenjeno vlogo Slovenije in odpreti izvir evropske identitete kot blagoslov za vse evropske dežele in narode, tudi za Zemljo kot celoto.
Tako kot je v semenu drevesa vsebovano celotno drevo, tako so v Hologramu Evrope vsebovane temeljne razsežnosti Evrope kot celote. Poleg kozmogramov posameznih dežel oblikovanih v krogu, so na kamnih izklesani še kozmogrami za vodno vesolje Evrope (v obliki zaokroženega trikotnika), za evropske gore (v obliki šesterokotnika) in za pomembne vitalno-energijske centre (v obliki osmerokotnika). Znamenja v obliki kvadrata so namenjena preobrazbi nekaterih negativnih vzorcev, ki težijo Evropo.
Hologram Evrope je del širšega projekta »geopunkturnih krogov«. Njihov namen je, dotakniti se Zemlje na različnih občutljivih točkah po svetu s pomočjo obsežnih litopunkturnih krogov, da bi oživila komunikacija med človeštvom in zavestjo Zemlje. Vsak od geopunkturnih krogov govori o enem od vidikov razvijajoče se celostne in miroljubne civilizacije na Zemlji. Med leti 2005-08 so geopunkturni krogi nastali v Zagrebu, Tameri (Portugalska), v Pragi, Louisevillu (Kentucky, ZDA) in Ljubljani.
Galerija zahteva Macromedia Flash. Get Macromedia Flash. If you have Flash installed, click to view gallery.
Na začetek